Tanulmányok

Az OTKA K 76239 számú pályázat keretében és támogatásával megjelent tanulmányok:

2012

 1. P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit 2012. A zsírosbödöntől a zsírosbögréig (Tájnyelvi lexémák dimenzionális ábrázolásának tanulságai). In: Baranyai Tünde (szerk.) "… könyvek által a világ …" Bura László 80. születésnapjára. Státus Kiadó, Szatmárnémeti. 120-128.
  (Letölthető PDF dokumentum.)

 2. P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit 2012. A többdimenziós térképlapok típusai. In: P. Lakatos Ilona-Pethő József (szerk.) Elméletek és módszerek 3. Tanulmányok a nyelv és az irodalomtudományok köréből. Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza. 35-53.
  (Letölthető PDF dokumentum.)

 3. Iglai Edit 2012. Regionális nyelvi tendenciák tér, idő és társadalom metszéspontjában a hármas határ mentén. In: http://elsoszazad.elte.hu/iglai-edit-regionalis-nyelvi-tendenciak/ 2012.07.19.
  (Letölthető PDF dokumentum.)

 4. 11. P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit 2012. Többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolás - dinamikus nyelvi struktúra. In: É. Kiss Katalin (szerk.) Nyelvelmélet és dialektológia. Piliscsaba. (Megjelenés előtt)
  (Letölthető PDF dokumentum.)

 5. P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit 2012. Kulturális és nyelvi változás a változó régióban a hármas határ mentén. In: a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásainak kiadványa. (Megjelenés előtt)
  (Letölthető PDF dokumentum.)

 6. Iglai Edit 2012. Kognitív nyelvészet és dialektológia. Magyar Nyelvjárások. (Megjelenés előtt)
  (Letölthető PDF dokumentum.)

 7. Iglai Edit 2012. Cognitive linguistic and dialectology. In: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio Linguistica. (Megjelenés előtt)
  (Letölthető PDF dokumentum.)

2011

 1. P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit 2011. A hármas határ menti korpusz informatizálásának előkészítési munkáiról. In: Kozmács István- Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.) A csitári hegyek alatt. Írások Sándor Anna tiszteletére. Europica Varietas, Nyitra. 179-187.
  (Letölthető PDF dokumentum.)

 2. P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit 2011. Egy nyelv(haszánlat)i mítoszról (?) a tények tükrében. In: Hires-László Kornélia-Karmacsi Zoltán-Márku Anita (szerk.) Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Tinta Könyvkiadó-Hodinka Antal Intézet, Budapest-Beregszász. 157-164.
  (Letölthető PDF dokumentum.)

 3. Ilona P. Lakatos-Margit T. Károlyi-Edit Iglai: The Effects of the New BOrders after the Versailles Peace Treaty ont he Changes of the Language. Izsevszk.
  (Letölthető PDF dokumentum.)

2010

 1. P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit 2010. A hármas határ mentén gyűjtött korpuszok feldolgozási lehetőségeiről. In: Hári Gyula (szerk.) "Végetlen a tér, mely munkára hív". Köszöntő kötet Révay Valéria 60. születésnapjára. Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Veszprém. 139-146.
  (Letölthető PDF dokumentum.)

 2. P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit 2010. Nyelvföldrajz: honnan hová? In: P. Lakatos Ilona-Pethő József (szerk.) Elméletek és módszerek II. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza. 37-56.
  (Letölthető PDF dokumentum.)

 3. P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit 2010. Nyelvföldrajzi ábrázolási technikák: hagyomány és újítás In: Fábián Miroszlava-Horváth Katalin (szerk.) Jubileumi kötet Lizanec Péter professzor 80. születésnapjára. Patent, Ungvár. 428-440.
  (Letölthető PDF dokumentum.)

 4. P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit 2010. Tudomány és oktatás: a Nyelv és társadalom szakterületi ismeretkör a magyar alapszakos képzésben. In: Kozmács István-Vančoné Kremmer Ildikó (szerk.) Közös jövőnk a nyelv II. Nyelvtudomány és pedagógia. Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra. 85-92.
  (Letölthető PDF dokumentum.)