Előadások

A kutatás témakörében elhangzott konferencia-előadások:

 1. A Nyíregyházán végzett szociolingvisztikai kutatások néhány eredménye. II. Dialektológiai szimpozion. Szombathely, 1987. (P. Lakatos Ilona)


 2. Az iskolai végzettség mint szociolingvisztikai tényező. Második magyar alkalmazott nyelvészeti konferencia. Szeged, 1992. (P. Lakatos Ilona)


 3. Adalékok a nemek szerinti nyelvhasználat kérdéséhez. Második magyar alkalmazott nyelvészeti konferencia. Szeged, 1992. (T. Károlyi Margit)


 4. Változásvizsgálatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. III. dialektológiai szimpozion. Szombathely, 1992. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 5. Az igeragozás szociolingvisztikai és szóföldrajzi vizsgálata Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az élő magyar nyelv területi változatai. Nemzetközi nyelvészeti konferencia. Szlovákia, Nyitra. 1992. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 6. Studies in dialectal alterations of the north-eastern regions of Hungary. The First International Congress of Dialectologists and Geolinguists, Budapest, 1993. (P. Lakatos Ilona)


 7. Dialektological reasearch in norh-eastern regions of Hungary. The First International Congress of Dialektologists and Geolinguists. Budapest, 1993. (T. Károlyi Margit)


 8. Szóföldrajzi és változásvizsgálatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének tudományos ülése. Nyíregyháza, 1993. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 9. A beszélt és az írott nyelvváltozat kölcsönhatásáról a nyelvi tervezés tükrében. 7. Élőnyelvi Konferencia. Nagymegyer (Szlovákia) 1994. okt. 13-15. (P. Lakatos Ilona)


 10. Standard és dialektális sajátságok a nyelvhasználatban. 7. Élőnyelvi Konferencia. Szlovákia, Nagymegyer, 1994. (T. Károlyi Margit)


 11. Szóföldrajzi és változásvizsgálatok a hagyományos paraszti életmód köréből. Eger: A magyar nyelvészek VI. nemzetközi kongresszusa. 1994. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 12. A mai magyar nyelvváltozatok megítélése egy kérdőíves felmérés tükrében. Hatodik magyar alkalmazott nyelvészeti konferencia. Nyíregyháza, 1996. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 13. Szóföldrajzi és változásvizsgálatok a tájnyelvi frazeologizmusok köréből. 9. Élőnyelvi Konferencia. 1996, Szeged. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 14. Szociolingvisztikai és változásvizsgálatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének tudományos ülése. Nyíregyháza, 1996. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 15. Kontaktusnyelvi jellemzők a beregszászi főiskolai hallgatók nyelvhasználatában. Hetedik alkalmazott nyelvészeti konferencia. Budapest, 1997. (T. Károlyi Margit)


 16. 1997: Adalékok a beregszászi főiskolások identitástudatához. Beregszász konferencia. Ukrajna, Beregszász, 1997. (T. Károlyi Margit-Szabó Géza)


 17. Beszámoló a megyében végzett szociolingvisztikai kutatások eredményeiről. Tudomány Napja, 1997. nov. Nyíregyháza. (P. Lakatos Ilona)


 18. A tájnyelvi frazémák változásai. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének tudományos ülése: Nyíregyháza, 1997. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 19. Nyelvi változások a szabolcs-szatmár-beregi nyelvjárásokban. A magyar tudomány napja. Nyíregyháza, 1997. (T. Károlyi Margit)


 20. Identitás és nyelvhasználat a beregszászi magyar főiskola hallgatói körében. Tizedik élőnyelvi konferencia. Ausztria, Bécs, 1998. (T. Károlyi Margit-Szabó Géza)


 21. Kisebbségi nyelvhasználat és identitás. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének tudományos ülése. Nyíregyháza, 1998. (T. Károlyi Margit)


 22. Szociolingvisztikai kutatások a hármas határ mentén. Az igeragozás vizsgálata kétnyelvű környezetben. 10. Élőnyelvi Konferencia. Bécs, 1998. (P. Lakatos Ilona)


 23. Szociolingvisztikai kutatások a hármas határ mentén. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének tudományos ülése. Nyíregyháza, 1998. (P. Lakatos Ilona)


 24. A hármas határ mentén végzett próbagyűjtések tapasztalatai. Tudomány Napja, Nyíregyháza, 1998. (P. Lakatos Ilona)


 25. A hármas határ mentén végzett nyelvjárásgyűjtések néhány tanulsága. A magyar tudomány napja. Nyíregyháza, 1998. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 26. Szociolingvisztikai szempontok a nyelvjáráskutatásban. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének tudományos ülése. Nyíregyháza, 1999. (P. Lakatos Ilona)


 27. A hármas határ mentén végzett nyelvjárási gyűjtések orvadatainak tanulságaiból. A Magyar Tudomány Napja. 1999. Nyíregyháza (P. Lakatos Ilona)


 28. Az identitás tudatossága és a nyelvi viselkedés a beregszászi főiskola hallgatóinak különböző csoportjaiban. IX. Magyar alkalmazott nyelvészeti konferencia. Veszprém, 1999. (T. Károlyi Margit)


 29. Nyelvjárási jelenségek változása a hármas határ két oldalán. A Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének tudományos ülése. Nyíregyháza, 1999. (T. Károlyi Margit)


 30. Nyelvjárási jelenségek változása a határ két oldalán: Lónya, Tiszabecs, Bótrágy és Szamosdara községekben. A magyar tudomány napja. Nyíregyháza, 1999. (T. Károlyi Margit)


 31. Nyelvi változások két sajátos geopolitikai helyzetben lévő településen (XI. Élőnyelvi Konferencia. Újvidék, 2000. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 32. Funkciótúlbiztosítás a beszélt nyelvben nyelvjárási szövegek alapján. Beszédkutatás 2000. c. tudományos ülés. Budapest, 2000. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 33. A beszélőközösségi kontextus mint a nyelvi változást befolyásoló tényező. A Magyar Tudomány Napja. Nyíregyháza, 2000. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 34. Nyelvi változások az északkeleti régióban a trianoni határ két oldalán 1-2. V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Finnország, Jyväskylä, 2001. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 35. Az identitás és a nyelvhasználat tudatossága a beregszászi magyar főiskolások körében. V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Finnország, Jyväskylä, 2001. (T. Károlyi Margit)


 36. Trianon hatása a nyelvi változásokra 1-2. IV. Dialektológiai szimpozion. Szombathely, 2001. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 37. Az országhatár mint a nyelvi változást befolyásoló tényező. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének ülése. Nyíregyháza, 2001. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit).


 38. Az országhatár nyelvi változást befolyásoló szerepéről. A Magyar Tudomány Napja. 2001. november 7. Nyíregyháza. (P. Lakatos Ilona)


 39. Mi változik a mai magyar nyelvben? Korreferátum Kontra Miklós előadásához az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya által szervezett A magyar nyelv és kutatása az ezredfordulón című tudományos ülésszakon. MTA, 2002. (P. Lakatos Ilona)


 40. Attitűdvizsgálat kisebbségi beszélőközösségben. A Magyar Tudomány Napja. Nyíregyháza, 2001. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 41. Az országhatár nyelvi változást befolyásoló szerepéről (kárpátaljai és romániai vizsgálatok tükrében). Kétnyelvűség Európa közepén című tudományos tanácskozás. Jászberény, 2004. (P. Lakatos Ilona)


 42. Kísérlet többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolásra. VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus. Budapest, 2004. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 43. Hátrányos helyzet - pozitív attitűd (és ami mögötte van). 13. Élőnyelvi Konferencia. Kolozsvár, 2004. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 44. Többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolás. A Magyar Tudomány Napja. Nyíregyháza, 2004. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 45. Anyanyelvi tudat és tudatosság vizsgálata kisebbségi pedagógusjelöltek körében. XII. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Nyíregyháza, 2004. (T. Károlyi Margit)


 46. A magyar nyelv a határainkon túl. A Magyar nyelv hete, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendezvényeinek nyitó előadása. Nyíregyháza, 2005. (P. Lakatos Ilona)


 47. A magyar nyelv és az országhatárok. Ismeretterjesztő előadás a Nyíregyházi Főiskola rendezvénysorozatában. 2005. (P. Lakatos Ilona)


 48. Nyelvi változás a családok generációinak összevetésében. VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Debrecen, 2006. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 49. Társadalmiság a területiségben. 14. Élőnyelvi Konferencia. Bük: 2006. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 50. Családon belüli nyelvi és generációs különbségek vizsgálata. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének ülése. Nyíregyháza, 2006. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 51. Rendszerváltás - nyelvi változás? V. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely, 2007. Szombathely, 2007. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 52. Változásvizsgálatok több időmetszetben. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének ülése. Nyíregyháza, 2007. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 53. Egy panelvizsgálat eredményei. Előadás a Magyar Tudomány Napja alkalmából. Nyíregyháza, 2007. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 54. Kótyuk István Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai című könyvének bemutató előadása. Nyíregyházi Főiskola, Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Nyíregyháza, 2008. (P. Lakatos Ilona)


 55. Nyelvhasználati változás - attitűdváltozás. 15. Élőnyelvi konferencia. Szlovákia, Párkány, 2008. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 56. Követéses vizsgálatok az északkeleti régióban. Az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tudományos Testületének ülése. Nyíregyháza, 2008. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 57. Független és függő változók összefüggése az északkeleti régióban végzett panelvizsgálatok alapján. Magyar Tudomány Napja. Nyíregyháza, 2008. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 58. A mai magyar nyelvváltozatok megítélése több időmetszetben. Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században. Beregszász, 2009. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit)


 59. Egy nyelv(használat)i mítoszról (?) a tények tükrében. 15. Élőnyelvi konferencia Beregszász, 2010. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit)


 60. A hármas határ menti korpusz informatizálási problémáiról. Magyar Tudomány Napja. Nyíregyháza, 2010. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit)


 61. A többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok előkészítési munkálatairól. DAB Nyelvészeti Szakosztályában. Debrecen. 2010. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit)


 62. Kognitív nyelvészet és szociodialektológia. Félúton konferencia. ELTE BTK. Budapest. 2010. (Iglai Edit)


 63. Kulturális és nyelvi változás a változó régióban a hármas határ mentén. Hungarológiai Kongresszus, Kolozsvár. 2011. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit)


 64. Kerekasztal-beszélgetés a "Nyelv és kultúra a változó régióban" című VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus tapasztalatairól. Nyíregyházi Főiskola. 2011. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit)


 65. Többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolás - dinamikus nyelvi struktúra. 2011. november 15-16. Nyelvelmélet és dialektológia Műhelykonferencia. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsésztudományi Kar. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit)


 66. Multikulturalitás és kulturális tényező megjelenítése a többdimenziós térképlapokon. 2011. november 17. A Magyar Tudomány Ünnepe 2011 "Tudomány - Szakértelem - Innováció". Nyíregyházi Főiskola. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit)


 67. A többdimenziós térképlapok elemzési lehetőségeiről. 2011. december 1. Magyar Nyelvtudományi Társaság Debreceni Csoportja. Debrecen. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit)


 68. A nyelvi mentalitás vizsgálata két határ menti régióban. Félúton konferencia. ELTE BTK. Budapest. 2011. (Iglai Edit)


 69. Elméleti és módszertani dilemmák a hármas határ mentén gyűjtött korpusz informatizálása, illetve a többdimenziós térképlapok elkészítése során c. előadás a 17. Élőnyelvi Konferencián, Szeged, 2012. (P. Lakatos Ilona-T. Károlyi Margit-Iglai Edit)


 70. Regionális nyelvi tendenciák tér, idő és társadalom metszéspontjában a hármas határ mentén. Nyelv és társadalom. ELTE BTK. Budapest. 2012. (Iglai Edit)


 71. Nyelvjárásközi regionális összehasonlító- és változásvizsgálat. Peremrégiók egybevetése az MNyA. és az ÚMNyA. Alapján. ELTE BTK. Budapest. 2012. (Iglai Edit)


 72. A nyelvi mentalitás és a határmentiség szerepe a területi nyelvváltozatok változásában. 17. Élőnyelvi Konferencia. Szeged. 2012. (Iglai Edit)