Kérdőívek

1. Lexikai kérdőív 2. Morfológiai kérdőív 3. Hangtani kérdőív
4. Attitűd kérdőív 5. Frazeológiai kérdőív 6. Jelentéstani kérdőív
7. Kétnyelvűségi kérdőív 8. Megítéléses kérdőív 9. Kiegészítéses kérdőív